fbpx

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Organizátor a zprostředkovatel fotografických kurzů je David Mitáš, IČO: 88164594, se sídlem Na Valtické 439/19, 69141 Břeclav – Charvátská Nová Ves,  fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Organizátor“), zpracovává v rámci kontaktního formuláře a objednávek kurzů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:
 • Jméno a příjmení;
 • Emailovou adresu;
 • Kontaktní adresu;
 • Fakturační adresu;
 • Telefon;
 • Číslo cestovního pasu;
 • Datum narození;
 • Dotaz, je-li osobním údajem.

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na vámi položený dotaz či vyřízení objednávky kurzu.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Osobní údaj v rozsahu emailové adresy je dále zpracováván i na právním základě oprávněného zájmu Organizátora, a to za účelem zasílání reklamních a informačních sdělení Organizátora.

 1. Jméno, příjmení, e-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi Vámi a společností.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Organizátorem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Společnost BON 5 s.r.o., se sídlem Labská 217/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 241 51 017, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183341
 • Společnost HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor Cambridge, Massachusetts, 02141, United States
 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • vznést proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu námitku.
0
0
0
0

Start typing and press Enter to search